Condiții generale pentru utilizarea site-ului

  1. Dispoziții generale pentru utilizarea site-ului

Site-ul www.happyhome.ro este dedicat informării clienților noștri despre serviciile pe care noi le oferim și pentru a stabili cu aceștia o legătură simplă și sigură pentru transmiterea cât mai rapid și complet de oferte personalizate. Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiționată de respectarea condițiilor generale de acces și utilizare detaliate în continuare, precum și de respectarea legislației aplicabile. Atunci când accesați site-ul și când îl parcurgeți și îl utilizați conform nevoilor și interesului dumneavoastră, acceptați implicit și necondiționat Condițiile Generale care prevalează asupra oricărei înțelegeri pe care ați putea să o aveți cu membrii ASSET CONSTRUCTION SOLUTIONS S.R.L. sau numai cu unii dintre aceștia.

Prezentele Condiții generale se aplică exclusiv site-ului www.happyhome.ro și nu se completează decât cu prevederile legale aplicabile. Relațiile contractuale pe ca care le stabiliți ulterior, în baza ofertei transmise prin intermediul site-ului www.happyhome.ro, au caracter independent și vor constitui unicul temei pentru orice revendicare conform serviciilor prestate.

Conținutul site-ului www.happyhome.ro poate suferi modificări conform voinței suverane a proprietarului acestuia, în funcție de dinamica pieței și de evoluția obiectului de activitate.

ASSET CONSTRUCTION SOLUTIONS S.R.L.  îşi rezervă dreptul de a refuza accesul unor utilizatori la o parte sau la toate funcţiile site-ului www.happyhome.ro ,cât și de a resțrictiona procesarea şi / sau livrarea unei comenzi în cazul în care există suspiciuni de fraudă din partea utilizatorilor sau daca aceștia au un comportament care prejudiciază interesele ASSET CONSTRUCTION SOLUTIONS S.R.L., dar și în cazul apariției unor erori tehnice pe parcursul, în momentul plasării / procesării comenzilor.

  1. Drepturi de proprietate intelectuală

ASSET CONSTRUCTION SOLUTIONS S.R.L.,  este proprietarul informațiilor și a conținutului existent pe Site. 

Folosirea abuzivă sau contrară scopului de mai sus acordă dreptul ASSET CONSTRUCTION SOLUTIONS S.R.L.  de a restrictiona accesul la site. 

2.1. Drepturi de autor

Informațiile, textele, fotografiile, sloganurile, imaginile, precum și toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea ASSET CONSTRUCTION SOLUTIONS S.R.L. sau a unor terți care au autorizat ASSET CONSTRUCTION SOLUTIONS S.R.L. să le utilizeze. Reproducerile, parțiale sau integral, sunt autorizate, cu condiția ca acestea să fie destinate unei folosințe strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare și/sau comerciale și/sau informare, astfel încât să se conformeze dispozitiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuală.

Este strict interzisă folosirea acestui site în scopul distrugerii sau alterării conținutului ori a securității lui, ori pentru discreditarea sau hărțuirea societății ASSET CONSTRUCTION SOLUTIONS S.R.L. Orice infracțiune este sancționată conform legislației în vigoare.

    1. Drepturi de marcă

Numele ASSET CONSTRUCTION SOLUTIONS S.R.L., logo-ul HAPPY HOME, sloganul Din pasiune pentru casa ta! sunt mărci înregistrate de către ASSET CONSTRUCTION SOLUTIONS S.R.L..

Alte mărci sunt de asemenea menționate; ele sunt folosite cu autorizația titularului, ori ca simplă indicare a unor produse sau servicii propuse/utilizate de ASSET CONSTRUCTION SOLUTIONS S.R.L..

Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor mărci fără a fi obținută, în prealabil, autorizația de la ASSET CONSTRUCTION SOLUTIONS S.R.L. sau de la titularii respectivi, constituie infracțiune de contrafacere care se sancționează conform legilor în vigoare.

3. Informații despre produse și servicii

Paginile site-ului constituie o prezentare generală a produselor și serviciilor oferite ASSET CONSTRUCTION SOLUTIONS S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica informațiile conținute de prezentul site, mai ales pe cele referitoare la tipurile de servicii, mijloacele utilizate și prețuri, în orice moment, fără preaviz, ținând cont de trăsătura interactivă a site-ului.

Informațiile asupra tipurilor de servicii, mijloacelor utilizate și prețurilor acestora corespund la momentul redactării lor sau al actualizării diverselor pagini ale site-ului, însă este posibilă apariția diverselor erori sau omisiuni.

Oferta fermă din partea noastră transmisă către dumneavoastră va prevala asupra informațiilor generale cu privire la prețuri, publicată pe site, deoarece aceasta corespunde solicitării și nevoilor dumneavoastră, identificate ca urmare a cererii de ofertă.

Angajații ASSET CONSTRUCTION SOLUTIONS S.R.L.  sunt la dispoziția dumneavoastră pentru orice informații referitoare la preț, servicii oferite, modalitatea de realizare a acestora, disponibilitatea pentru o anumită perioadă, precum și cu privire la cele mai bune oferte comerciale integrate dacă este cazul.

4. Informații despre serviciile prestate

Oferta de prețuri publicată pe site este cu titlu informativ, aceasta neavând valore de contract. Înscrierea coordonatelor dumneavoastră la rubricile de ”Cerere de ofertă” din prezentul site, nu constituie, în niciun caz, un angajament contractual și fiind echivalentul unei cereri de informații.

Acceptarea de către dumneavasotră a ofertei propusă de noi, va putea constitui temei contractual pentru prestarea serviciilor solicitate.

Prin lansarea unei cereri de ofertă electronică sunteți de acord cu forma de comunicare prin email prin care Site-ul își derulează operațiunile sau să fiți sunat de un consultanta al nostru, în situația în care ați menționat în solicitare și un număr de telefon.

Promoțiile publicate la un moment dat pe site-ul www.happyhome.ro sunt supuse unor termene și condiții și se aplică la un moment dat, doar în perioada publicată pe site și doar în limitele menționate.

ASSET CONSTRUCTION SOLUTIONS S.R.L. nu vă va solicita niciodată să transmiteţi sau să confirmaţi informaţii personale prin e-mail, inclusiv, fără însă a se limita la, numele, adresa, parolele sau datele dumneavoastră financiare. Dacă primiţi un e-mail de la o persoană care pretinde că reprezintă ASSET CONSTRUCTION SOLUTIONS S.R.L.sau un departament ASSET CONSTRUCTION SOLUTIONS S.R.L., prin care vi se solicită astfel de informaţii, NU RĂSPUNDEŢI LA ACEST E-MAIL. Este foarte probabil ca acesta să fie un e-mail fraudulos, al cărui unic scop este acela de a obţine datele dumneavoastră personale. Pentru a vă proteja, vă recomandăm să adăugaţi expeditorul în lista de expeditori blocaţi sau în lista de e-mail tip SPAM.

5. Hyperlink-uri

Plasarea unui hyperlink spre site-ul www.happyhome.ro necesită o autorizare prealabilă, în scris din partea ASSET CONSTRUCTION SOLUTIONS S.R.L. Dacă doriți să plasați un hyperlink spre site-ul nostru, trebuie, prin urmare, sa contactați departamentul de marketing al ASSET CONSTRUCTION SOLUTIONS S.R.L..

ASSET CONSTRUCTION SOLUTIONS S.R.L.  nu poate fi, în niciun caz, făcută responsabilă pentru punerea la dispoziție a unor site-uri care fac obiectul unui hyperlink, plecând de la site-ulwww.happyhome.ro și nu este responsabilă, în niciun fel, privind conținutul, produsele, serviciile, etc. disponibile pe aceste site-uri sau plecând de la aceste site-uri.

Plasarea unui hyperlink pe site-ul www.happyhome.ro nu înseamnă existența unei relații de apartenență, încredere sau susținere din partea noastră a deținătorului site-ului către care conduce hyperlink-ul.

6. Limitarea responsabilității

Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu. În niciun caz ASSET CONSTRUCTION SOLUTIONS S.R.L. nu va putea fi făcută responsabilă pentru daune directe sau indirecte și, în special, pentru prejudiciu material, pierderea de date sau de program, prejudiciu finaciar, rezultând în accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conținutul site-ului este prezentat, fără nicio garanție, de nicio natură.

7. Drept aplicabil

Prezentele Condiții Generale se supun dreptului intern român. Limba Condițiilor Generale este limba română. În caz de litigiu, numai instanțele românești pot fi considerate competente.

8. Actualizarea Condițiilor generale

”Condițiile generale pentru utilizarea site-ului” constituie, în întregime, un acord încheiat între dumneavoastră și ASSET CONSTRUCTION SOLUTIONS S.R.L.  în privința utilizării site-ului nostru. ASSET CONSTRUCTION SOLUTIONS S.R.L.  își rezervă dreptul de a modifica și actualiza, în orice moment, accesul la site, precum și Condițiile Generale. De aceea, vă rugăm să vizitați, în mod regulat, aceasta rubrică pentru a verifica Condițiile Generale în vigoare.